• خانه
  • سوالات استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۶

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ویژه آزمون سال ۹۶

توجه : برای مشاهده اطلاعات تکمیلی هر مجموعه سوالات و دریافت آنها بر روی نام رشته شغلی مورد نظر خود کلیک نمایید.
تمامی مجموعه سوالات معرفی شده حاوی سوالات عمومی و تخصصی ، اصل دفترچه سوالات آزمون های استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی و آموزش و پرورش دوره های گذشته می باشند.
مجموعه سوالات استخدامی آموزش و پرورش (رشته های شغلی دبیری)
سوالات استخدامی دبیر فیزیک آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر حغرافیا آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر هنر آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر تاریخ آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر معارف اسلامی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر زبان انگلیسی آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر علوم اجتماعی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر شیمی آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش
سوالات استخدامی دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش سوالات استخدامی دبیر ریاضی آموزش و پرورش
برای دریافت مجموعه سوالات موردنظر بر روی نام مربوطه کلیک نمایید

با مطالعه کامل ترین مجموعه سوالات استخدامی گامی بلند در جهت استخدام آموزش و پرورش بردارید