نمونه سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش + پاسخنامه

date_range۱۳۹۶/۰۲/۱۹

سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش | مجموعه فوق کامل

سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی

نمونه سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش عنوان این مجموعه پیش رو شما داوطلبان می باشد و زرین سوال تمام تلاش خود را به کار برده تا کاملترین نمونه سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش را در اختیار شما داوطلبان قرار دهد این مجموعه حاوی تمام مواد امتحانی اعم سوالات عمومی و تخصصی که از سوی آموزش و پرورش اعلام می شود را در خود دارد امیدواریم نهایت استفاده از این سوالات استخدامی دبیری علوم تجربی ببرید.

bookmark_borderآنچه بعنوان مواد امتحانی آزمون استخدامی دبیری علوم تجربی آموزش و پرورش در نظر گرفته شده :

مواد تخصصی : شیمی آلی ۱ ، ۲ و ۳ و طیف سنجی ، شیمی تجزیه ۱ و ۲ و دستگاهی ، مجموعه فیزیک (شامل مباحث مکانیک ، الکتریسیته ، مغناطیس ، حرکت نوسانی ، امواج نور و حرارت) ، زیست سلولی و ملکولی ، فیزیولوژی جانوری و گیاهی

مواد عمومی : زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL) ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندی های عمومی

first_pageمحتویات مجموعه سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش :

checkبخش تخصصی سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش :

۱۸۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی شیمی آلی ۱  به همراه پاسخ نامه

۲۴۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی شیمی آلی ۲ به همراه پاسخ نامه

۲۴۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی شیمی آلی ۳ به همراه پاسخ نامه

۳۸۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی طیف سنجی به همراه پاسخ نامه

۲۳۵ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی شیمی تجزیه ۱ به همراه پاسخ نامه

۱۹۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی شیمی تجزیه ۲ به همراه پاسخ نامه

۲۷۵ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی شیمی تجزیه دستگاهی به همراه پاسخ نامه

۲۲۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی مکانیک به همراه پاسخ نامه

۲۰۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی الکتریسیته به همراه پاسخ نامه

۱۳۵ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی مغناطیس به همراه پاسخ نامه تشریحی

۱۰۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی حرکت نوسانی و امواج به همراه پاسخ نامه

۸۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی نور به همراه پاسخ نامه

۱۱۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی حرارت به همراه پاسخ نامه

۱۹۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی زیست سلولی و مولکولی به همراه پاسخ نامه

۴۵۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی فیزیولوژی جانوری و گیاهی به همراه پاسخ نامه

بخش عمومی سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورشcheck :

۲۷۰ عدد نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

۲۵۰ عدد نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی به همراه پاسخنامه

۲۰۰ عدد نمونه سوال استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی به همراه پاسخنامه

۳۳۰ عدد نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی عمومی به همراه پاسخنامه

۳۲۵ عدد نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی به همراه پاسخنامه

۴۲۰ عدد نمونه سوال استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) به همراه پاسخنامه

۲۰۰ عدد نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی به همراه پاسخنامه

checkبمجموعه ویژه چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی :

دفترچه سوالات عمومی اولین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی برگزار شده در خرداد ۹۴ به همراه پاسخنامه

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی (دومین ازمون) برگزار شده در اسفند ۹۴ به همراه پاسخنامه

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی (سومین آزمون) برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شده در سال ۸۴ به همراه پاسخنامه

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شده در سال ۸۶ به همراه پاسخنامه

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شده در سال ۸۹ به همراه پاسخنامه

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شده در سال ۹۴ به همراه پاسخنامه

دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش برگزار شده در سال ۹۵ به همراه پاسخنامه

به همراه آزمون آزمایشی طراحی شده بخش عمومی ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۶

اختصاصی وب سایت زرین سوال به همراه پاسخنامه

همانطور که مشاهده می فرمایید مجموعه سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش که در زرین سوال ارائه شده از کامل ترین نمونه سوالات می باشد و ما اطمینان داریم شما داوطلبان با دریافت این مجموعه می توانید تا مرز بالایی بر دانش و اطلاعات خود افزوده و راه استخدام خود را  در این رشته هموارتر سازید.

مجموعه سوالات استخدامی دبیر علوم تجربی آموزش و پرورش حاوی تمام مواد امتحانی این آزمون

مناسب ترین انتخاب بعنوان منبع مطالعاتی جهت شرکت در آزمون استخدامی دبیری علوم تجربی

57,000 ریال – خرید و دانلود

آموزش و پرورش