سوالات استخدامی کارشناس امور مالی دستگاه های اجرایی (مجموعه کامل)

date_range۱۳۹۶/۰۳/۲۳

سوالات استخدامی کارشناس امور مالی دستگاه های اجرایی به همراه پاسخنامه

در این قسمت از سایت برای شما داوطلبان محترم آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی مجموعه سوالاتی را جهت استفاده و مطالعه شما داوطلبان تحت عنوان سوالات استخدامی کارشناس امور مالی دستگاه های اجرایی تدارک دیده ایم که امیدواریم مورد توجه و عنایت شما قرار گیرد ما ایمان داریم با مطالعه مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی دستگاه های اجرایی می توانید گامی بلند و محکم در راستای قبولی و استخدام این سازمان بردارید.

clear_allمواد آزمون استخدامی کارشناس امور مالی دستگاه های اجرایی :

مواد تخصصی : اصول حسابداری ، حسابداری دولتی ، حسابداری مالی ، بودجه

مواد عمومی : زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL) ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندی های عمومی

content_pasteمحتویات مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی دستگاه های اجرایی شامل :

first_pageمجموعه تخصصی سوالات استخدامی کارشناس امور مالی دستگاه های اجرایی :

۱۷۳ عدد نمونه سوال تخصصی اصول حسابداری به همراه پاسخنامه تشریحی

۱۵۵ عدد نمونه سوال تخصصی حسابداری دولتی به همراه پاسخنامه

۱۴۱ عدد نمونه سوال تخصصی حسابداری مالی به همراه پاسخنامه تشریحی

۱۲۰ عدد نمونه سوال تخصصی بودجه به همراه پاسخنامه

first_pageمجموعه عمومی سوالات استخدامی کارشناس امور مالی دستگاه های اجرایی :

۲۷۰ عدد نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

۲۵۰ عدد نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی به همراه پاسخنامه

۲۰۰ عدد نمونه سوال استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی به همراه پاسخنامه

۳۳۰ عدد نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی عمومی به همراه پاسخنامه

۳۲۵ عدد نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی به همراه پاسخنامه

۴۲۰ عدد نمونه سوال استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) به همراه پاسخنامه

۲۰۰ عدد نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی به همراه پاسخنامه

تیم زرین سوال در تهیه مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی دستگاه های اجرایی تمام سعی خود را کرده اند تا بهترین و کاملترین مجموعه ممکن این شغل را ارائه دهند و امیدواریم با دریافت آن خود را به مرز بالایی از آمادگی برسانید و مسیر استخدام خود را هموارتر نمایید.

زرین سوال همیشه سعی کرده مجموعه سوالات با کیفیت و خوانا و همین طور بسیار کارآمد را در دسترس داوطلبان قرار دهد تا از مجموعه سوالات دریافتی رضایت کامل داشته باشید .

گامی بلند با مطالعه مجموعه سوالات استخدامی کارشناس امور مالی دستگاه های اجرایی

تمامی سوالات به همراه پاسخنامه