سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش (مجموعه فوق کامل)

date_range۱۳۹۶/۰۲/۲۵

سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش + پاسخنامهسوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر

در این بخش از سایت برای شما داوطلبان مجموعه کامل و با کیفیت جهت آمادگی هر چه بهتر آماده کرده ایم تحت عنوان مجموعه سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش که با مطالعه جزئیات آن می توانید در ادامه کار دریافت نمایید این مجموعه شامل مواد عمومی و تخصصی معرفی شده از سوی آموزش و پرورش می باشد که امیدواریم به کمک این مجموعه سوالات بتوانید آمادگی خود را به سطح بالاتری برسانید و با دانش و توان علمی بالا نسبت دیگر داوطلبان در آزمون شرکت نمایید.

label_outlineمواد آزمون استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش که داوطلبان به آن توجه داشته باشند :

مواد تخصصی شامل : ذخیره و بازیابی اطلاعات ، برنامه نویسی پیشرفته ، شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه ، ساختمان داده ها ، طراحی الگوریتم ، پایگاه داده

مواد عمومی شامل : زبان و ادبیات فارسی ، معارف اسلامی ، زبان انگلیسی عمومی ، فناوری اطلاعات (مهارت های هفت گانه ICDL) ، ریاضی و آمار مقدماتی ، اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی ، هوش و توانمندی های عمومی

done_allمی پردازیم به محتویات مجموعه سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش :

bookmark_borderبسته تخصصی سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش :

۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی ذخیره و بازیابی اطلاعات به همراه پاسخ نامه

۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی برنامه نویسی پیشرفته به همراه پاسخ نامه

۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه به همراه پاسخ نامه

۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی ساختمان داده ها به همراه پاسخ نامه

۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی طراحی الگوریتم به همراه پاسخ نامه

۱۰ عدد سوال تخصصی استخدامی پایگاه داده به همراه پاسخ نامه

bookmark_borderبسته عمومی سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش :

۲۷۰ عدد نمونه سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی به همراه پاسخنامه

۲۵۰ عدد نمونه سوال استخدامی معارف اسلامی به همراه پاسخنامه

۲۰۰ عدد نمونه سوال استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی به همراه پاسخنامه

۳۳۰ عدد نمونه سوال استخدامی زبان انگلیسی عمومی به همراه پاسخنامه

۳۲۵ عدد نمونه سوال استخدامی اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و حقوق اساسی به همراه پاسخنامه

۴۲۰ عدد نمونه سوال استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL) به همراه پاسخنامه

۲۰۰ عدد نمونه سوال استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی به همراه پاسخنامه

مجموعه سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش حتما راهگشا شما دریافت کنندگان این مجموعه در آزمون استخدامی می باشد چون که این مجموعه شامل تمامی موارد امتحانی می باشد پس تهیه یک منبع مطالعاتی مناسب و کامل شما را به برداشتن قدمی محکم در جهت شرکت و  قبولی در این آزمون کمک خواهد کرد.

قبولی با مطالعه مجموعه سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر آموزش و پرورش

تمامی سوالات این مجموعه دارای پاسخنامه می باشد

آموزش و پرورش