سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت نفت (مجموعه ویژه آزمون ۹۶)

date_range۱۳۹۶/۰۹/۱

سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت نفت به همراه پاسخنامه

شما داوطلبان محترم می توانید سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت نفت را از بخش نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت که تیم زرین سوال برای شما داوطلبان تدارک دیده را دریافت نمایید مجموعه پیش رو یکی از کاملترین منبع مطالعاتی با تمامی مواد امتحانی عمومی و تخصصی که از سوی شرکت نفت اعلام شده را دارا می باشد ما امیدواریم که با دریافت این مجموعه آمادگی خود را به مرز بالایی رسانده و مسیر استخدام خود همواتر نمایید.

fullscreen_exitمواد آزمون استخدامی مهندسی برق شرکت نفت (عمومی و تخصصی) :

مواد تخصصی (ویژه داوطلبان برتر دانشگاهی) : مدار الکتریکی ۱ و ۲ ، بررسی سیستم های قدرت ۱ ، الکترونیک ۱ و ۲ ، سیستم های کنترل خطی ، تجزیه و تحلیل سیستم ها

مواد تخصصی (ویژه داوطلبان دارای سابقه کار) : مدار الکتریکی ۱ و ۲ ، الکترونیک ۱ و ۲ ، سیستم های کنترل صنعتی ، مدار منطقی ، برق صنعتی

مواد عمومی (مشترک) : زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش ، زبان انگلیسی عمومی ، کامپیوتر ، هوش و توانمندی های ذهنی

subjectآنچه در مجموعه سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت نفت مشاهده خواهید کرد :

bookmark_borderمجموعه عمومی سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت نفت (هدیه زرین سوال) :

سوال عمومی استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش به همراه پاسخنامه (۷۳۰ عدد سوال)

سوال عمومی استخدامی زبان انگلیسی عمومی به همراه پاسخنامه (۷۱۵ عدد سوال)

سوال عمومی استخدامی کامپیوتر به همراه پاسخنامه (۶۵۰ عدد سوال)

سوال عمومی استخدامی هوش و توانمندی های ذهنی به همراه پاسخنامه (۵۴۰ عدد سوال)

bookmark_borderمجموعه ویژه سوالات آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی (هدیه زرین سوال) :

اصل دفترچه سوالات عمومی اولین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی برگزار شده در خرداد ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی دومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی برگزار شده در اسفند ۹۴ به همراه پاسخنامه

اصل دفترچه سوالات عمومی سومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی برگزار شده در آبان ۹۵ به همراه پاسخنامه


bookmark_borderمجموعه تخصصی سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت نفت (ویژه داوطلبان برتر دانشگاهی) :

۱۱۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی مدار الکتریکی ۱ و ۲ به همراه پاسخ نامه تشریحی

۱۳۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی بررسی سیستم قدرت ۱ به همراه پاسخ نامه تشریحی

۱۳۲ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی الکترونیک ۱ و ۲ به همراه پاسخ نامه تشریحی

۱۲۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی سیستم های کنترل خطی به همراه پاسخ نامه تشریحی

۱۳۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی تجزیه و تحلیل سیستم ها به همراه پاسخ نامه تشریحی

هدیه های همراه این مجموعه : سوالات عمومی + دفترچه دستگاه های اجرایی + دفترچه سال های گذشته شرکت نفت

58,000 ریال – خرید و دانلود

bookmark_borderمجموعه تخصصی سوالات استخدامی مهندسی برق شرکت نفت (ویژه داوطلبان دارای سابقه کار) :

۱۱۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی مدار الکتریکی ۱ و ۲ به همراه پاسخ نامه تشریحی

۱۳۲ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی الکترونیک ۱ و ۲ به همراه پاسخ نامه تشریحی

۱۳۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی سیستم های کنترل صنعتی به همراه پاسخ نامه تشریحی

۱۷۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی مدار منطقی به همراه پاسخ نامه

۶۰ عدد نمونه سوال تخصصی استخدامی برق صنعتی به همراه پاسخ نامه

هدیه های همراه این مجموعه : سوالات عمومی + دفترچه دستگاه های اجرایی + دفترچه سال های گذشته شرکت نفت

54,000 ریال – خرید و دانلود

شرکت نفت